Loading...
Domov 2018-03-21T10:12:27+00:00

Na 5. ročník konferencie bolo prihlásených 130 príspevkov od autorov z 12 štátov sveta: Česko, Poľsko, Ukrajina, Rakúsko, Nemecko, Lotyšsko, Dánsko, Kazachstan, Rusko, Chorvátsko, Srbsko a Slovensko

Dynamické spoločenské a technologické zmeny, rastúci tlak konkurencie a zákazníkov pre rozvoj výroby a služieb pri zachovaní udržateľnosti rozvoja predstavuje pre podniky výzvy, ktorým musia v súčasnosti čeliť. Je potrebné hľadať nové spôsoby, ako zlepšiť organizačné aktivity a riadiace procesy, aby sa podniky mohli na silnejúcich konkurenčných trhoch úspešne presadiť. Nadväzujúc na tento cieľ, stále viac podnikov uplatňuje podnikové optimalizačné riešenia vo väzbe na splnenie podmienok nových výziev, ale i využitie príležitostí k zabezpečeniu rozvoja a dlhodobej konkurenčnej schopnosti v globálnom prostredí, ktoré sú nevyhnutné k uplatňovaniu kvalitatívnych zmien v prístupoch k priemyselnej politike. Záväzok poskytnúť kvalitné produkty a zároveň šetriť životné prostredie, starať sa o bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov sa stáva veľmi dôležitou súčasťou stratégie a imidžu pre podniky, ktoré hľadajú úspech v dlhodobom horizonte.

Dopady týchto zmien sa v rámci podnikov prejavujú nielen navonok napr. v produktoch a službách, či celkovom imidži podniku, ale aj dovnútra napr. v prístupoch k riadeniu podnikových financií, činností, ľudských zdrojov alebo tvorbe marketingových stratégií. Táto komplexnosť vytvára priestor na skúmanie a diskusiu o aktuálnom stave podnikových činností a ich budúcom vývoji. V záujme efektívneho využívania a vyššie definovaného ponímania konkurencieschopnosti bude preto popri cieľoch rastu produktivity práce potrebné sa súbežne zameriavať aj na inovácie a náročnosť materiálových zdrojov, pretože znižovanie materiálovej a energetickej náročnosti patrí medzi ciele novej priemyselnej politiky.

6. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie je rozdelený do 2 sekcií:

  1. Procesné a finančné riadenie
  2. Výrobné manažérstvo

NOVÉ termíny!!!

Vyplnenie prihlášky – do 23.03.2018 

Zaslanie abstraktu – do 23.03.2018

Akceptácia prihlásenia – do 06.04.2018

Zaslanie príspevku – do 20.04.2018

Úhrada poplatkov – do 20.04.2018

Partneri konferencie:

Organizátori konferencie

Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach, Slovenská republika http://phf.euba.sk/ v spolupráci s Nadáciou prof. Ing. J. Pázmana.

Centrum rozvoja PHF, o. z. (Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach), Slovenská republika

Ekonomická fakulta Užhorodskej národnej univerzity, Užhorod, Ukrajina http://www.uzhnu.edu.ua/en/cat/faculty-economics

Konferencia sa koná pod záštitou dekana Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach, doc. RNDr. Zuzany Hajduovej, PhD.

Pozvánka na konferenciu

Pozvánka na konferenciu MTS 2018

Stiahnuť

Zaujalo Vás to?

Neváhajte a aktívne sa zapojte do konferencie

Stačí len vyplniť prihlášku

Vyplniť prihlášku