Miesto konania

Miesto konania 2019-07-08T10:14:16+01:00

7. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie sa bude konať v dňoch 03 – 05. 10. 2019, pričom:

v dňoch 03. a 04. 10. 2019 sa bude konať v Košiciach v priestoroch Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach, Tajovského ul. č. 13, Slovenská republika so vstupom z ulice Moyzesova a vjazdom do garáže z ulice Timonova – https://www.euke.sk/

a dňa 05. 10. 2019 v Jaroslawiu, Poľská republika, v priestoroch Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław, Poľská republika – https://www.pwste.edu.pl/.

Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach, Slovenská republika

Zobraziť webstránku

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, Jarosław, Polska 

Zobraziť webstránku