Poplatky

Poplatky 2019-09-04T16:52:42+01:00

100 €/príspevok – poplatok za uverejnenie príspevku v zborníku vedeckých príspevkov

  • vydavateľský poplatok sa vzťahuje na jeden príspevok bez ohľadu na počet autorov (max. 4 spoluautori)

70 €/osoba – osobná účasť na konferencii

  • účastnícky poplatok zahŕňa vložné na konferenciu (občerstvenie, konferenčné materiály, zborník abstraktov a certifikát účasti pre autora príspevku)

30 €/príspevok – prezentovanie príspevku bez bezprostrednej prítomnosti v mieste konania konferencie (poster, resp. telemost)

  • poplatok sa vzťahuje na jeden príspevok bez ohľadu na počet autorov (max. 4 spoluautori)
  • poster, resp. telemost je náhradou osobnej prezentácie príspevku v mieste konania konferencie

Všetky poplatky sú nevratné.

Publikovanie príspevku v zborníku vedeckých príspevkov je podmienené osobnou alebo posterovou prezentáciou príspevku, resp. prezentáciou príspevku cez telemost, úhradou poplatkov do 13. 09. 2019 na príslušné číslo účtu (IBAN) bankovým prevodom a úspešným recenzným konaním.

Spôsoby platby

Bankovým prevodom
• platbu je možné realizovať najneskôr do 13. 09. 2019 iba bankovým prevodom na nižšie uvedené číslo účtu (IBAN)
• na požiadanie Vám bude vystavená faktúra, ktorú dostanete počas registrácie v 1. deň konferencie 03. 10. 2019

 

Bankové údaje

Príjemca: Nadácia prof. Ing. Júliusa Pázmana

IČO: 319 92 196

Banka príjemcu: Všeobecná úverová banka, a. s.

IČO banky: 313 20 155

Kód banky: 0200

Označenie banky: SUBA

Elektronické IBAN: SK35 0200 0000 0037 7124 8155

SWIFT (BIC): SUBASKBX

Variabilný symbol: dátum účasti na konferencii, napr. 03102019

Správa pre príjemcu/špecifikácia platby:
ID príspevku – Meno/mená a priezvisko/priezviská účastníkov konferencie, za ktorých je poplatok hradený (ID00X – Meno Priezvisko).

Finančný manažment konferencie

Nadácia prof. Ing. Júliusa Pázmana

Ing. Lenka ŠTOFOVÁ, PhD. – kontaktná osoba, Ekonomická univerzita v Bratislave, SK

e-mail: info.mtsconference@gmail.com

tel.: +421 55 722 3254