Kontakt

Kontakt 2019-07-08T11:10:51+01:00

prof. Ing. Michal PRUŽINSKÝ, CSc.

predseda programového a organizačného výboru konferencie

tel.: +421 55 722 3231

Ing. Barbora GONTKOVIČOVÁ, PhD.

podpredseda programového a organizačného výboru – programové otázky

tel.: +421 55 722 3245

 

Ing. Lenka ŠTOFOVÁ, PhD.

podpredseda programového a organizačného výboru – organizačné otázky a finančný manažment

tel.: +421 55 722 3254

Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach
Tajovského 13
041 30 Košice
Slovenská republika

e-mail konferencie: info.mtsconference@gmail.com