Medzinárodný vedecký výbor

 prof. Ing. Bohuslava MIHALČOVÁ, PhD. & PhD., EUR ING. – predseda – Ekonomická univerzita v Bratislave, SK

 • prof. Ing. Ferdinand DAŇO, PhD. – rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave, SK
 • Dr. h. c. prof. RNDr. Michal TKÁČ, CSc. – dekan Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach, SK
 • prof. PhDr. Beáta BALOGOVÁ, PhD., MBA – dekan  Filozofickej fakulty, Prešovskej univerzity v Prešove, SK
 • prof. dr hab. Sławomir M. MAZUR – dekan  Krakowskej Akademie  im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, PL
 • dr inż. Aleksander KASPRZYK – dekan Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych, PL
 • prof. Ing. Štefan SLÁVIK, PhD. – Ekonomická univerzita v Bratislave, SK
 • prof. Ing. Antonín KORAUŠ, PhD., LL.M., MBA – Akadémia policajného zboru v Bratislave, SK
 • doc. Ing. Emília DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ, PhD. – Ekonomická univerzita v Bratislave, SK
 • doc. Ing. Mgr. Jakub PROCHÁZKA, Ph.D. – Masarykova univerzita v Brne, CZ
 • prof. Ing. Vanda LIESKOVSKÁ, PhD. – Ekonomická univerzita v Bratislave, SK
 • Prof. Auxiliar Paulo RESENDE DA SILVA – Unyversidat du Évora, PT
 • Prof. Auxiliar Leonor VACAS CARVALHO – Unyversidat du Évora, PT

Programový výbor

doc. Ing. Barbora GONTKOVIČOVÁ, PhD. – predseda, Ekonomická univerzita v Bratislave, SK
Ing. Magdaléna FREŇÁKOVÁ, PhD. – podpredseda, Ekonomická univerzita v Bratislave, SK

 • doc. Ing. Bc. Petr SUCHÁNEK, Ph.D. – Masarykova univerzita v Brne, CZ
 • dr Magdalena MACIASZCZYK – Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej, PL
 • doc. Ing. Jozefína HVASTOVÁ, PhD. – Ekonomická univerzita v Bratislave, SK
 • doc. PhDr. Mária Ria JANOŠKOVÁ, PhD. – Ekonomická univerzita v Bratislave, SK
 • doc. Ing. Martin MIZLA, PhD. – Ekonomická univerzita v Bratislave, SK
 • Ing. Peter GALLO, PhD. – Prešovská univerzita v Prešove, SK
 • Ing. Katarína PETROVČÍKOVÁ, PhD. – Ekonomická univerzita v Bratislave, SK
 • Ing. Zuzana KUDLOVÁ, PhD. – Ekonomická univerzita v Bratislave, SK
 • Ing. Janka KOPČÁKOVÁ, PhD. – Ekonomická univerzita v Bratislave, SK

Organizačný výbor

Ing. Jozef LUKÁČ, PhD. – predseda, Ekonomická univerzita v Bratislave, SK
doc. Ing. Cecília OLEXOVÁ, PhD. – podpredseda, Ekonomická univerzita v Bratislave, SK

 • prof. Ing. Michal PRUŽINSKÝ, CSc. – Ekonomická univerzita v Bratislave, SK
 • Ing. Mariana IVANIČKOVÁ, PhD., MBA – Ekonomická univerzita v Bratislave, SK
 • Ing. Jaroslav DUGAS, PhD. – Ekonomická univerzita v Bratislave, SK
 • prof. h. c. Ing. Martin BOSÁK, PhD., Ing. Paed. IGIP – Ekonomická univerzita v Bratislave, SK
 • Ing. Lenka KUHNOVÁ, PhD., MBA – Ekonomická univerzita v Bratislave, SK
 • Ing. Klaudia BŽANOVÁ – Ekonomická univerzita v Bratislave, SK
 • Ing. Miroslava BARKÓCIOVÁ – Ekonomická univerzita v Bratislave, SK