Registrácia formou online prihlášky je nutná každým autorom príspevku, resp. účastníkom konferencie. V termíne do 12. 06. 2023 dostane elektronicky informáciu o akceptácii prihlášky a o pridelenom Paper_ID hlavný (prvý uvedený) autor.