8. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie sa bude konať v dňoch 21. – 23. 09. 2023,
pričom v dňoch 21. a 22. 09. 2023 bude konferencia prebiehať v Košiciach, Slovenská republika, v priestoroch Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach na Tajovského ul. č. 13 so vstupom z ulice Moyzesova a
dňa 23. 09. 2023 v Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego v Tarnobrzegu, Poľsko na ul. Henryka Sienkiewicza 50.

Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach, Slovenská republika

Zobraziť webstránku

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Poľsko

Zobraziť webstránku