poplatok vo výške 150 € je za príspevok a jednu aktívnu účasť

  • poplatok sa vzťahuje na jeden príspevok bez ohľadu na počet autorov (max. 4 spoluautori)
  • v prípade aktívnej účasti ďalších spoluautorov nám napíšte na info.mtsconference@gmail.com

Všetky poplatky sú nevratné.

Publikovanie príspevku v zborníku vedeckých príspevkov je podmienené úspešným recenzným konaním a osobnou prezentáciou príspevku ako aj úhradou poplatkov do 26.06.2023 na príslušné číslo účtu (IBAN) bankovým prevodom.

Spôsoby platby

Bankovým prevodom
• platbu je možné realizovať najneskôr do 14.07.2023 iba bankovým prevodom na nižšie uvedené číslo účtu (IBAN)
• na požiadanie Vám bude vystavená faktúra, ktorú dostanete počas registrácie v 1. deň konferencie 21. 09. 2023

Bankové údaje

Príjemca: Pro Oeconomica, n. o
IČO: 45735395
Elektronické IBAN: SK 69 0900 0000 0051 4372 8341
Variabilný symbol: vytvoriť podľa Roku konferencie a Paper_ID, napr. 2023001
Správa pre príjemcu/špecifikácia platby:
Meno/mená a priezvisko/priezviská účastníkov konferencie, za ktorých je poplatok hradený (Meno Priezvisko)

Finančný manažment konferencie

Ing. Jozef LUKÁČ, PhD. – kontaktná osoba, Ekonomická univerzita v Bratislave, SK
e-mail: info.mtsconference@gmail.com
tel.: +421 55 722 3251