doc. Ing. Barbora GONTKOVIČOVÁ, PhD.

predseda programového výboru konferencie

tel.: +421 55 722 3245

 

Ing. Jozef LUKÁČ, PhD.
predseda organizačného výboru konferencie

tel.: +421 55 722 3251

Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach
Tajovského 13
041 30 Košice
Slovenská republika

e-mail konferencie: info.mtsconference@gmail.com